การรับประกัน

 กล้ารับประกัน......ไม่หายยินดีคืนเงิน 100%
เงื่อนไขการรับประกัน

    1. รับประกันกำจัดแล้วปลวกจะต้องหายขาดตลอดระยะเวลาที่รับประกัน
    2. กรณีกำจัดที่เดิมหลายครั้งแล้วปลวกไม่หาย ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
    3. รับประกันว่ามีความปลอดภัย 100 % เพราะใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ
    4. กรณีลูกค้าพบปลวก สามารถโทรแจ้งที่ 095-1211422 เพื่อนัดหมาย บริษัทจะเข้ามา ให้บริการภายใน 3 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ตามระยะเวลาการรับปรกัน)
    กรณีต่อเติมอาคาร บริษัทจะเข้ามาบริการ เมื่อลูกค้าแจ้งให้ทราบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Zero Pest Nature ยึดมั่นในคุณภาพและบริการด้วยนโยบาย

    1. ปลอดภัยไร้สารพิษ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์
    2. ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
    3. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า กล้ารับประกัน
Copyright © 2015. Zero Pest Nature | zeropestnature@gmail.com | Phone : 085-121-1422 | Created By Zero Pest Nature