ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน Zero Pest Nature 

1. Zero Pest Nature จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและกำจัดแมลง เข้าสำรวจพื้นที่ แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
2. เมื่อลูกค้าตกลงใจจะใช้บริการและประเมินราคา เป็นที่เรียบร้อย Zero Pest Nature สามารถทำการฉีดปลวกได้ในวันที่ทำการสำรวจได้เลย หรือนัดวันเวลา ตามที่ลูกค้าสะดวก 
3. การให้บริการทุกครั้ง Zero Pest Nature จะทำการบันทึกข้อมูล และแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้า ได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง 
4. ถ้าพบปัญหาหลังจากการเข้าให้บริการ Zero Pest Nature จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 2 -3 วัน 


Copyright © 2015. Zero Pest Nature | zeropestnature@gmail.com | Phone : 085-121-1422 | Created By Zero Pest Nature